top of page

Privacybeleid

Anneminke Bakker, gevestigd aan Doelenstraat 29, 2611 NR Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anneminke Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Anneminke Bakker. Zij is te bereiken via liefde@anneminkebakker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Anneminke Bakker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Anneminke Bakker verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Locatiegegevens.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Anneminke Bakker verwerkt:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Gezondheid

Dit zijn de gegevens die jij zelf verstrekt aan Anneminke Bakker. Uiteraard delen we dit niet met derden.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Anneminke Bakker persoonsgegevens verwerkt:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

- Anneminke Bakker analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Anneminke Bakker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Anneminke Bakker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: personalia, adres enzovoort: normale bewaartermijn. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens en na de therapie/healing die jij ondergaat.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Anneminke Bakker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Anneminke Bakker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anneminke Bakker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anneminke Bakker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Anneminke Bakker liefde@anneminkebakker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Anneminke Bakker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anneminke Bakker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan in eerste instantie contact met ons op via liefde@anneminkebakker.nl of wanneer je het gevoel hebt niet gehoord of begrepen te worden met info@klachtenportaalzorg.nl.

Hierbij onderteken ik, dat ik kennis heb genomen van de AVG-wet en de daarbij behorende rechten. Ik sta Anneminke Bakker toe mijn gegevens op te slaan en te beheren tot wederopzegging of met een maximale termijn van vijf jaar.

bottom of page